// Esee. Europejski System Edukacji Elearningowej

 

Różne potrzeby, jedna droga!

 

 
BLS Communication jest niezwykłą metodą, która zarówno w aspekcie dydaktycznym jak i organizacyjnym odpowiada jednocześnie na potrzeby ucznia i instytucji szkolącej!

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz praktyce z dziedziny prowadzenia i organizacji kursów językowych, podczas opracowywania metody BLS Communication uwzględniono najczęstsze problemy szkół językowych oraz najpopularniejsze potrzeby i oczekiwania kursantów będących ich klientami.
 

Dzięki wykorzystaniu elementów metody bezpośredniej, kursy BLS Communication odpowiadają na potrzeby kursantów, którzy chcą szybko i skutecznie nauczyć się języka angielskiego.
 
BLS Communication odpowiada jednak również na oczekiwania osób, które pragną uzyskać wymierne potwierdzenie posiadanych umiejętności językowych, poprzez zdobycie certyfikatu TELC.
 


Największym atutem metody BLS w tym aspekcie jest jednak fakt, że zarówno osoby, którym zależy na komunikacji, jak i te, które dążą do zdobycia certyfikatu językowego zapisane są do jednej grupy! Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować problem rozpadania się grup egzaminacyjnych.
 
Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu elementów metody bezpośredniej, pracy z Podręcznikiem Multimedialnym BLS oraz specjalnym blokom tematycznym, które rozpoczynają się od 5 części materiału.