// Esee. Europejski System Edukacji Elearningowej

 

Podręczniki drukowane

 

 
Podręczniki drukowane BLS Communication są czymś znacznie więcej niż tylko zbiorem doskonale dobranych dialogów, słownictwa i innych elementów dydaktycznych umożliwiających zdobycie dobrej znajomości języka angielskiego! Przy ich tworzeniu wykorzystano bowiem wieloletnie doświadczenia kilkunastu lektorów i metodyków, dzięki którym podręczniki te są niezwykle przejrzyste i zawierają wszystkie elementy do nauczania oraz uczenia się przy ich wykorzystaniu.
 
Materiał dydaktyczny pozwalający na uzyskanie przez uczniów poziomu B2 oraz zdobycie certyfikatu TELC, został podzielony pomiędzy 8 podręczników, dzięki czemu idealnie koresponduje z cyklem prowadzonych zajęć.
 

8 podrecznikow_m.jpg

 
 

Do głównych atutów podręczników drukowanych BLS Communication można zaliczyć między innymi:

 

Usystematyzowanie treści

Dzięki podziałowi na lekcje oraz bus stop'y treści zawarte w podręczniku są czytelne i przejrzyste zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela.

Ponadto materiał zawiera wyraźne oznaczenia pytań oraz odpowiedzi co sprawia, że praca z podręcznikiem BLS Communication to prawdziwa przyjemność!
 
 
Słownictwo
Także nowo wprowadzane słownictwo jest widoczne już na pierwszy rzut oka, co pozwala uczniom na łatwe odnajdywanie pojęć, których znaczenia jeszcze nie znają.

Czytelność tego obszaru wynika nie tylko z umieszczenia słownictwa w ramkach, ale również z jego podziału na pojęcia oraz definicje.
 
 
Pola informacyjne
Podręcznik zawiera specjalnie wyodrębnione pola z gramatyką oraz innymi ważnymi treściami, które należy zapamiętać. Dzięki temu już na pierwszy rzut oka widać kluczowe elementy danej lekcji.

Pola te są wyraźnie oznaczone i zawierają zarówno definicje jak i praktyczne przykłady, dzięki czemu nawet najtrudniejsze zagadnienia stają się zrozumiałe i łatwe do zapamiętania.

 
Pytania odwrócone

Zgodnie z metodyką BLS Communication na każdej lekcji kursanci ćwiczą zarówno udzielanie odpowiedzi jak i zadawanie pytań.

Dialogi odwrócone są wyraźnie zaznaczone w tekście, dzięki czemu zarówno lektor jak i uczeń wiedzą, czy w danym przypadku należy zadać pytanie, czy udzielić odpowiedzi.

 
Dyktanda
W nauce żadnego języka nie może zabraknąć dyktand, które ćwiczą umiejętność rozumienia ze słuchu oraz pisania.
 

W BLS Communication dyktanda umieszczone są na końcu podręczników dzięki czemu można je bardzo szybko odnaleźć i wykorzystać.

 

Exame Focus
Zbiór ćwiczeń opracowanych pod kątem międzynarodowego egzaminu językowego telc. Materiały te służą do prowadzenia specjalnych bloków egzaminacyjnych począwszy od Part 5 metody BLS Communication.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej zamieściliśmy przykładową lekcję z podręcznika: