// Esee. Europejski System Edukacji Elearningowej


Cennik dzierżawy platformy e-learningowej w modelu ASP


 

Opłata wdrożeniowa  -  1200zł

Jednorazowa opłata w której zawarty jest koszt uruchomienia platformy, szkolenia stacjonarnego z Know How oraz licencji na wykorzystywanie jednego z gotowych kursów.


Opłata miesięczna za 50 uczniów  -  250 zł / mc
Uaktywnienie 50 loginów umożliwiających udzielanie dostępu uczniom do materiałów dydaktycznych na platformie e-learninigowej. Jest to jednocześnie minimalna ilość opłacanych  loginów.
 
 

Dodatkowe loginy (opcjonalnie)  -  5 zł / mc
Uaktywnienie dodatkowego loginu, mieszczącego się w zakresie między 51 a 100 loginów.
 
 

Dodatkowe loginy (opcjonalnie)  -  2 zł / mc
Uaktywnienie dodatkowego loginu powyżej 100 loginów.


*Wszystkie ceny są cenami bruttoReasumując:
1. Opłata wdrożeniowa ma charakter jednorazowy i wynosi 1200zł.
2. Miesięczna opłata jest uzależniona od ilości wykorzystywanych loginów uczniowskich i wynosi  5 zł od ucznia miesięcznie do 100 loginów, a za każdy login od 101 - 2 zł miesięcznie od ucznia.
3. Zakładamy, że każda instytucja wykorzystuje minimum 50 loginów miesięcznie, co stanowi jednocześnie minimalną opłatę miesięczną.W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z cennikiem dzierżawy platformy e-learningowej lub innych usług prosimy o kontak telefoniczny bądź mailowy. Zobacz dane kontaktowe >>