// Esee. Europejski System Edukacji Elearningowej

 

Wyjaśnienie pojęć

 

 
E-learning

Nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych. E-learning sensu largo (szerokie znaczenie) oznacza dowolną formę nauczania zakładającą udział komputera w procesie kształcenia.


Uczenie się może polegać na zapoznawaniu się z materiałami dostarczonymi w dowolnej formie np.: serwisy edukacyjne, e-mail, CD, DVD, Internet, intranet, przenośne dyski, czaty, komunikatory, platformy e-learningowe itd.

 

Narzędziami e-learningu mogą być np:

- specjalnie przygotowane programy komputerowe,
- strony internetowe,
- fora dyskusyjne,
- systemy poczty elektronicznej,
- czat,

- lub platformy e-learningowe będące najbardziej wydajnymi i funkcjonalnymi mechanizmami e-learningu.

 

Choć pojęcie e-learningu jest bardzo szerokie to w XXI wieku stosuje się je przede wszystkim w odniesieniu do nauczania przez Internet. 
Blended learning
To po prostu szkolenie łączone. Polega ono na jednoczesnym wykorzystaniu kilku metod nauczania w procesie edukacyjnym. Najczęściej jest to połączenie e-learningu ze szkoleniem tradycyjnym.

Synergia tych dwóch sposobów nauczania powoduje, że słabe strony obu technik mogą zostać zniwelowane, przy jednoczesnym uwydatnieniu tego co najlepsze.

 

nauczanie tradycyjne + e-learning = Blended learning
Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa jest połączeniem strony internetowej, programu komputerowego oraz bazy danych. Dostęp do niej jest chroniony hasłem i wymaga zalogowania się na specjalnej stronie internetowej przy użyciu identyfikatora zwanego loginem.


Jej głównym zadaniem jest przekazanie kursantowi wiedzy z wybranej dziedziny i zakresu materiału. W tym celu wykorzystuje się: prezentacje tekstu dydaktycznego, udostępnianie plików do pobrania, ćwiczenia rozwiązywane bezpośrednio na platformie, forum, czat, wewnętrzny system poczty e-mail, terminarz itp.

  
 

 
Poznaj inne pojęcia związane z e-learningiem
- zobacz: Mały słownik e-learningu
 
 
 
 
 ___________________________________________________________________________________________
Dowiedz się więcej o platformie MyWay: platforma, MyWay, e-learningowa, elearningowa, e-learningowej, elearningowej, e-learningowych, platforma e-learningowa, platforma, platformy, platform, platformie, platforma e-learningowa, platforma elearningowa, platformy e-learningowej, platformy elearningowej, platform e-learningowych, platform elearningowych, platforma e-learningowa, informacje o platformie e-learningowej, dlaczeg warto wybrać platformę e-learningową MyWay, funkcje platformy e-learningowej, wyjaśnienie pojęć związanych z platformą e-learningową, cechy platformy e-learningowej, czym jest platforma e-learningowa, jakie funkcje posiada platforma e-learningowa, jakie są możliwe zastosowania dla platformy e-learningowej,  prezentacja platformy e-learningowej, platforma e-learningowa.